Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความเคารพในห้องเรียน

เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนและยืนหน้าห้องเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าห้องบอก “นักเรียนตรง” ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น เมื่อนักเรียนทั้งหมดยืนตรงแล้ว ให้หัวหน้าห้องบอก “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนไหว้ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่ง ให้นักเรียนทั้งหมดนั่งลง
6153 Views