Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกาย 

๑. แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ก่อนออกจากบ้าน ควรสำรวจว่ามีข้อบกพร่องอะไร และจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. ถ้าวันใดนักเรียนลืมประดับเข็มพระเกี้ยวมาโรงเรียน ต้องไปติดต่อกับหัวหน้าตึก

๓. นักเรียนต้องมาโรงเรียน โดยถือกระเป๋านักเรียน หรือกระเป๋าสะพายหลังของ โรงเรียน ไม่เว้นแม้วันเรียนวิชาทหาร หากมีความจำเป็นต้องใช้กระเป๋าเพิ่มเติม ต้องใช้ กระเป๋าหิ้วของโรงเรียนเท่านั้น หากนักเรียนนำกระเป๋าหิ้วของโรงเรียนมาเพียงใบเดียว หรือนำกระเป๋าอื่นๆ ที่โรงเรียนไม่อนุญาตโรงเรียนจะริบไว้และไม่คืน

๔. ห้ามสวมชุดพลศึกษา ในวันที่ไม่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ยกเว้นในกรณีที่ครู นัดหมาย

๕. ในกรณีที่นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ห้ามแต่งกายผิด ระเบียบ เช่นปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง ปล่อยกางเกงออกนอกรองเท้า และสวมเสื้อ คอกลมเรียนในห้องเรียน
๖. นักเรียนที่ไว้ผมไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้สวม วิกผมทรงสั้นที่ถูกระเบียบจนกว่าผมธรรมชาติจะถูกต้องตามระเบียบ

การแต่งกาย
๑. ทรงผม

นักเรียนชาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง (ตามรูป) ด้านบนและรอบศีรษะ ไม่ยาวจนดูหนาและห้าม

(๑)ไว้จอน                         (๒) ไว้หนวดเครา                  (๓)   แสกกลาง

(๔) ย้อมหรือกัดสีผม         (๕) ใส่นํ้ามัน เยล หรือ ฉีดสเปรย์
(๖) ทำผมตามแฟชั่น 


นักเรียนหญิง

๑. ถ้าไว้ผมสั้นต้องตัดตรงความยาวของผมจรดปกเสื้อด้านหลัง
๒. ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ ความยาวของผมไม่เกิน กึ่งกลางหลัง หากใช้สายรัดที่ทำแทนยางรัดต้องใช้สีดำเท่านั้น
๓. ใช้ริบบิ้นผูกผมที่รวบไว้ ริบบิ้นต้องมีเนื้อเรียบไม่มีลวดลายในตัวขนาดของ ริบบิ้นกว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว มีสีดำเท่านั้น ห้ามใช้สายรัดผ้าหรือกำมะหยี่ทุกสี
๔. ไม่อนุญาตให้ผูกโบตรงกลางศีรษะหรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ หรือเกล้ามวยผม
๕. กิ๊บที่ใช้ติดผมและที่คาดผมต้องมีขนาดเล็กสีดำเท่านั้น และต้องใช้เพื่อกันผม ตกลงมาและไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ
๖. ถ้าไว้ผมม้า ต้องตัดตรงและมีความยาวไม่เกินระดับคิ้ว (ไม่ใช่ผมม้าแฟชั่น)
๗. ไม่ให้ฉีดสเปรย์หรือใส่เยลให้ผมแข็ง และยกผมด้านหน้าสูง ๘. ห้ามซอยผม ตัดผม ย้อมหรือกัดสีผมและทำผมตามแฟชั่น ๙. ห้ามทำทรงผมแปลก เช่น กักเปียหลายอันไว้บนศีรษะ ผมตรงกลางตัดสั้นและ ตั้งตรง ผมที่มีจอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมสองข้างตัดให้ยาวไม่เท่ากัน ส่วนท้ายทอยไว้ยาว คล้ายหางเต่า หรือไว้ผมแบบอื่นๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๒. เสื้อ ใส่อยู่ในขอบกางเกงหรือกระโปรง ห้ามดึงออกมาคลุมเข็มขัดหรือปล่อยให้ หลุดลุ่ยออกมานอกกางเกงหรือกระโปรง ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ดยกเว้นกระดุมคอ นักเรียนหญิงต้องใส่เสื้อทับชั้นในทุกครั้ง

๓. กางเกง ต้องใส่ให้ขอบอยู่ที่เอวห้ามไม่ให้ดึงลงมาห้อยอยู่ที่สะโพก

๔. กระโปรง ต้องใส่ให้ขอบอยู่ที่เอว และห้ามพับขอบอย่างเด็ดขาด

๕. เข็มขัด ต้องใส่เข็มขัดทุกครั้งที่แต่งชุดนักเรียนบนเข็มขัดห้ามติดสติกเกอร์หรือ นำวัสดุอื่นใดมาประกอบ นักเรียนหญิงถ้าต้องการไม่ให้ขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้ คลิบสีดำหนีบไว้ ห้ามใช้คลิบสีอื่นเด็ดขาด

๖. รองเท้า ห้ามใส่รองเท้าในลักษณะเหยียบส้นรองเท้า

๗. ถุงเท้า นักเรียนชายห้ามพับถุงเท้า นักเรียนหญิงให้พับไว้เหนือตาตุ่ม

๘. ต่างหู อนุญาตให้เจาะหูใส่ต่างหูเพื่อป้องกันรูหูดันเพียงข้างละ ๑ รูเท่านั้น ให้ใช้ ต่างหูที่ทำด้วยโลหะสีทองและเงินเท่านั้น อนุญาตให้ใช้เป็นห่วงวงกลมเล็กๆ แบบเส้นลวด ไม่มีลวดลาย เส้นฝาศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. หรือใช้ต่างหูที่เป็นตุ่มกลม อันเดียวไม่มี ลวดลายขนาดเล็กเส้นฝาศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๒๕ ซม. ห้ามนักเรียนชายเจาะหูและห้ามใส่ ต่างหู

๙. สายสร้อย อนุญาตให้ใส่สำหรับผู้ที่ต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องให้มีความยาวพอสมควรที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยทำด้วยเงิน หรือสเตนเลสเท่านั้น

๑๐. แหวน ไม่อนุญาตให้ใส่แหวนทุกชนิด

๑๑. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซีที่ หน้าปัดมีสีสันลวดลาย หรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วๆ ไป หรือนาftกา ที่ส่อแสดงความฟุมเหืเอยในการใช้งาน

๑๒. แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้ เป็นนักเรียน ไม่ใช้แว่นตาที่มีรูปแบบแปลกทุ มีลักษณะเป็นแฟชั่น และต้องใช้กรอบสีสุภาพ คือกรอบสีเงิน ทอง ดำ นํ้าตาลไหม้ หรือสีเทาแก่ ถ้าใช้คอนแทกเลนซ์ให้ใช้เป็นชนิด สีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น

๑๓. สร้อยข้อมือ ไม่อนุญาตให้สวมสร้อยข้อมือ ข้อเท้า หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นเครื่องประดับ

๑๔. ของมืค่า ไม่ให้นำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน
๑๕. ห้ามแต่งหน้า

๑๖. เครื่องประดับ ไม่ใช้เครื่องประดับใดๆ หรือตกแต่งร่างกาย เช่น ทาเล็บ สัก เจาะ เขียนติดลวดลายหรือแต่งกายในลักษณะที่ขัดต่อสภาพของการเป็นนักเรียนที่ดี ถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ก็ตาม

๑๗. เครื่องมือสื่อสาร ห้ามใช้ในขณะที่มีการเรียนการสอนการประชุมหรือระหว่าง การทำกิจกรรม และหากเกิดการสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

รูปแสดงเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของนักเรียนชาย-หญิง ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของ
88535 Views